04-09-14

What Israel has done in the past 2 days.

What is not reported in the press.

1. Annexed another 1.000 acres of West Bank land.

2. Seized $55.000.000 of PA tax revenue.

3. Broken the ceasefire by firing at fishermen.

4. Broken the ceasefire by not opening the border crossing for goods.

5. Destroyed a dairy factory in Hebron.

6. Destroyed 5 houses and a farm belonging to Bedouin near Jerusalem.

7. Destroyed a family homa in Silwan, making 11 children homeless.

8. Shot a critically injured a man in Qalqilya.

9. Kidnapped 17 people fron Jenin.

10. Kidnapped 7 people from Nablus.

11:02 Gepost door Doornroosje | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gaza en antisemitisme.

Antisemitisme, de aloude beschuldiging

Over de wereldwijde demonstraties schreef ik al. [27] Opvallend veel deze keer zijn ook de demonstraties in Nederland en niet alleen het aantal, maar ook de massaliteit. Duizenden mensen. In tijd van een maand een in Den Haag, een in Rotterdam, twee in Amsterdam en nog een aangekondigd in Utrecht.

Goed zo.

Publicist en activist Peter Storm beschrijft de uitstekende sfeer, strijdbaarheid en stemming in Den Haag [28] en Amsterdam. [29] Maar de [nog steeds in meerdere en mindere mate Pro-Israël] media zouden de media niet zijn, als er niet weer direct beschuldigingen richting antisemitisme de kop opsteken. Laat hierover geen misverstand zijn. Inderdaad steekt antisemitisme helaas vaker de kop op bij Palestina demonstraties, maar in zeer te verwaarlozen vorm en blijft het bij incidenten door enkelingen.

Toch wordt het door de media tot onzinnige proporties opgeblazen. Zoals bij een kleine pro-Gaza demonstratie in Den Haag [niet de demonstratie, die Peter Storm beschrijft],met ISIS vlaggen [30] wat met klaarblijkelijk sensationeel genoegen wordt vermeld, waarbij uitingen van antisemitisme zouden zijn gedaan. [31]

Nou is de mate waarin NRC Handelsblad en de geïnterviewde Esther Voet het stelden [32] zwaar overdreven, zoals later bleek. Er was wel degelijk wat aan de hand, maar uiteindelijk werden er slechts twee aanhoudingen verricht [33] en een nader onderzoek naar de werkelijke strafbaarheid  moet nog volgen. In een menigte is het immers moeilijk, iemand aan te wijzen, als er al strafbare leuzen zijn geroepen, hetgeen het OM vermoedt. [34]

Dat betekent natuurlijk niet, dat hierover bagatelliserend gedaan moet worden. Integendeel. Echt antisemitisme, dus het zich beledigend en discriminerend uitlaten over Joden als groep, moet natuurlijk bestraft worden en dergelijke geluiden moeten een strijdbare pro Palestina demonstratie niet ontsieren.

Maar hier valt op, dat enkele incidenten in een kleine pro-Palestina demonstratie [ongeveer 100 deelnemers] eruit gelicht worden en maatgevend wordt aangenomen voor vier andere, strijdbare demonstraties, die goed zijn verlopen. Dan ga ik de media toch van kwaad opzet verdenken, zoals ook duidelijk uit een tendentieus commentaar uit de Volkskrant bleek. [35]

En deze demonisering van Palestina demonstraties is niet het enige voorbeeld. Bij een in Parijs gehouden Gaza demonstratie werd ook de link met antisemitisme gelegd. Pro-Palestina demonstranten zouden een synagoge hebben belegerd, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. [36] Een pogromachtige toestand dus. Maar de zaak bleek anders in elkaar te steken: Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort.  Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga [LDJ] geheten, werd met rust gelaten. Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [37] en de Middle East Monitor [38] en is overgenomen door Times of Israël. [39] Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [40] Een heel ander verhaal, dus. Die Jewish Defense League [41] is een gevaarlijk stel rechts extremisten, die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken, als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.

Nu ligt het ingewikkeld. Aan de ene kant valt niet te ontkennen, dat er wel eens uitingen van antisemitisme zijn bij pro Palestina demonstraties, maar zeer marginaal en behoorlijk opgeblazen in de media. [42]

Belangrijker is, want dat gebeurt agressief, systematisch en bijna hysterisch, de beschuldiging van antisemitisme, die zowel pro Palestina activisten naar hun hoofd geslingerd krijgen, met name Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg [43], als altijd en eeuwig weer wordt gelanceerd bij pro Palestina demonstraties. De bedoeling is duidelijk: De aandacht afleiden van de grootschalige misdaden van Israël, die niet met het laatste offensief begonnen, maar systematisch en structureel zijn. [44] Dat er een hemelsbreed verschil is tussen antisemitisme en terechte woede tegen de Staat Israël, weten deze lieden natuurlijk ook, maar ze trachten met dergelijke moddergooierij de Israëlische bezetting, de kolonisatie van Palestina [45] met al zijn misdaden, schoon te wassen. Tot het absurde af. Er wordt gesproken over ''opkomend antisemitisme'' [46], waarbij het wegvoeren van Joden uit Nederland [47] [nog even in herinnering, de Holocaust was een Westerse misdaad] in een adem wordt genoemd met  incidenten tijdens een kleine demonstratie in Den Haag, zoals uit de bezorgdheid van een Haagse rabbijn blijkt. [48] Stenen tegen een ruit [49], waarvan nog niet eens bewezen is, dat het met antisemitisme te maken heeft] en een mishandeling van een Joodse vrouw [50], wat overigens een dubieus verhaal lijkt te zijn [51], zouden een nieuwe Jodenvervolging inluiden? Onzin.

Ook al zou het waar zijn en er sprake zijn van antisemitisme, dan is dat zeer verwerpelijk en moet het vervolgd worden , maar geen pogrom situatie. Gelukkig maar.

Neen, bij de les blijven. Er wordt gedaan, alsof Joden massaal slachtoffer zijn,  terwijl dat in werkelijkheid de Palestijnen zijn. [52] Dat vind ik kwalijk en gevaarlijk, waarbij dan ook nog Joodse mensen onnodig angst wordt aangejaagd. [53] En door wie? Ja, de media. [54] Toen ik begon te schrijven, telde de krant  AlAkhbar 1832 Palestijnse dodelijke slachtoffers. Nu ik mijn betoog bijna heb beëindigd 1868. [55] Straks zal het dodental weer verder zijn opgelopen.

Laten we ons daarop focussen, de misdaden van het Israëlische bezettingsleger, de internationale solidariteit versterken en blijven demonstreren. Laten we de vanuit een pro-Israël invalshoek gedane beschuldigingen van antisemitisme, die door sommigen op iedere terechte Israël-kritiek gedaan wordt, naast ons neerleggen, maar wel echte uitingen van antisemitisme, bestrijden.

Een mooi voorbeeld is de op de Gaza demonstratie op 3 augustus in Amsterdam gedane oproep aan de demonstranten [56], alert te zijn op eventuele uitingen van antisemitisme.

De Palestijnen zijn slachtoffer. Israël is bezetter, folteraar en civilian killer.

De strijd voor vrijheid en waardigheid van het Palestijnse volk gaat door.

 

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/569-gaza-demonstraties-en-antisemitisme

09:03 Gepost door Doornroosje | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gaza, eenzaam in een Arabische wereld.

“Israël moordt de bevolking van Gaza uit met steun van Arabische regimes”, hoor ik verscheidene Arabieren bij ons vertellen. Volgens hen is dit in de Arabische wereld een wijdverbreide overtuiging. “Israël werkt niet alleen voor eigen rekening, maar ook voor die van enkele reactionaire Arabische regimes, met de zegen van Washington. Egypte maar vooral Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten kijken volgens hen met genoegen toe hoe Israël Hamas tracht te breken. Hamas had maar niet moeten “aanpappen” met Qatar, grote rivaal van het Saudische Huis en van de emirs.

Een deel van de openbare opinie van de Arabische wereld mag dan al meeleven met de inwoners van Gaza, in veel Arabische landen hebben ze andere, interne, zorgen  die dat medeleven overheersen. In Libië vallen honderden doden bij de onderlinge strijd tussen milities, de Egyptenaren ervaren dagelijks wat een militaire dictatuur betekent, in Syrië en Irak worden de conflicten steeds complexer, en ook elders is het lijden van Gaza niet de eerste van de zorgen.

Lippendienst

Daardoor kunnen de meeste Arabische leiders zich in het beste geval beperken tot lippendienst aan de “Palestijnse zaak”. De Arabische Liga houdt het bij beleefde tussenkomsten bij de VN, om dan toch te bewijzen dat ze nog bestaat ook al heeft ze niets om het lijf. De Liga vraagt spoedzittingen van de VN-Veiligheidsraad, waarschuwt voor de humanitaire gevolgen van de Israëlische agressie en klaagt schendingen van conventies aan. Maar daadwerkelijke hulp?

Cairo kijkt medeplichtig toe. De militaire machthebbers rond president al-Sisi haten Hamas al evenzeer als de door hen afgezette president Morsi. Hulp aan Hamas is een van de belangrijke verwijten van Sisi en co aan Morsi en de Moslim Broeders. Sisi heeft er alle belang bij dat Hamas zware klappen krijgt, de doden van Gaza laten de Egyptische generaals koud.  Zij krijgen hopen geld uit Saudi-Arabië en de Arabische Emiraten, terwijl Gaza 400 miljoen steun kreeg van grote rivaal Qatar.

Medeplichtig

Er zijn dus heel wat Arabische leiders die de doden van Gaza erbij nemen als zijdelingse schade van een operatie om Hamas op de knieën te krijgen. Gaza is voor hen een pion in de rivaliteit tussen Arabische heersers. Arabische kringen hechten zelfs meer en meer geloof  aan de bewering dat de Egyptische generaals medeplichtig zijn aan  een Israëlisch plan om alle Arabische inwoners uit Gaza naar de Sinai te verjagen zodat Israël Gaza gewoon kan annexeren.

Gaza is hoe dan ook een slachtoffer van die rivaliteit tussen dictatoriale regimes die elkaar ook op andere terreinen bekampen. In Syrië haalde Saudi-Arabië het van Qatar voor de leiding van het door het Westen erkende verzet dat op het terrein echter nog nauwelijks iets voorstelt. Want er zijn kapers op de kust. Het gaat niet alleen om Iran dat sterke bondgenoten heeft in Irak, Syrië en Libanon en voogd is van de sjiitische bevolkingsgroepen in andere landen. Want intussen heeft het Islamitisch Califaat een zeer grote regio in handen (noordwest Irak, noordoost Syrië) en vormt het een bedreiging voor andere Arabische regimes.

 

Die regimes zien in de Israëlische regering dan ook een objectieve bondgenoot om het status quo in het Midden Oosten, en dus die regimes, te handhaven. De solidariteit met de Palestijnse bevolking uit de bezette gebieden lijkt daardoor groter buiten dan in de Arabische wereld. Er zijn immers  weinig regimes die opgezet zijn met massamobilisaties ten gunste van Gaza. De massabetoging van zondag 27 juli in de Marokkaanse hoofdstad Rabat (foto), op initiatief o.m. van de vakbonden, is een van de weinige massale solidariteitsacties die we totnogtoe in de Arabische wereld zagen.

 

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/564-gaza-eenzaam-in-arabische-wereld

08:57 Gepost door Doornroosje | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gaza: achter het gordijn van actie en reactie.

Het brutale optreden van Israël met zijn machtig militaire machinerie tegen de inwoners van de Gaza strook, wordt ons voorgesteld als de zoveelste episode van het actie-reactiespel tussen Israël en de Palestijnen. Maar men stelt zich toch best enkele vragen over de achtergrond van deze nieuwe escalatie in het conflict. Een directe reden ligt in het tot stand komen van het akkoord tussen Hamas en de Palestijnse autoriteit van de Westbank. Israël ziet dit als een gevaar voor haar dominantiebeleid ten opzichte van de Palestijnen. Maar er spelen ook economische motieven.

 

kolonialisme

Voor Tel Aviv is het ondenkbaar en onaanvaardbaar dat er ooit een Palestijnse staat tot stand zou komen. De regering van Netanjahu houdt vast aan de kolonisatie, aan de strategie van grondroof en van etnische verdrijving. Ze zet de lijn verder die sinds mei 1948 is uitgestippeld, toen het Israëlisch leger, met de stilzwijgende goedkeuring van het Westen en de Britse mandaathouders, ongeveer 1 miljoen Palestijnen uit land verdreef. Het was de aanvang van al-Nakba. In dat jaar vernielden de zionistische legereenheden 531 Palestijnse dorpen en steden; 85 procent van de Palestijnse bevolking werd onteigend en met geweld verdreven.

De volledige verdrijving van de Palestijnen wordt in de hand gewerkt door bezetting, omsingeling en door de vestiging van joodse nederzettingen. Dit zijn de basiskenmerken van de zionistische koloniale politiek.

economie

Deze brutale onderdrukking wordt sinds jaren in alle hevigheid in Gaza in praktijk gebracht. Om het huidige Israëlisch optreden te rechtvaardigen wordt handig gebruik gemaakt van de dood van drie Israëlische jongeren uit een zionistische nederzetting. De beschieting met (niet zeer efficiënte) raketten vanuit Gaza, is voor Tel Aviv een cassa belli, en vormt de verantwoording voor haar luchtaanvallen en vernielingen van Palestijnse woongebieden en infrastructuur. Hamas kan op die manier als schuldige worden gebrandmerkt.

De huidige Israëlische oorlog tegen de Palestijnse bevolking in Gaza heeft echter fundamenteel tot doel om de gasvelden in de territoriale wateren van Gaza stevig in handen te krijgen. Via het ontketenen van een grondoffensief om de bevolking te verdrijven en de infrastructuur en woongebieden in as en puin te leggen, wordt deze politiek ten uitvoer gebracht. Op 30 km voor de Gazakust bevindt zich op een diepte van 600m een omvangrijk gasveld van 30 miljard kubieke meter, goed voor miljarden dollar. Volgens een kaart opgesteld door het Amerikaanse Geological Survey, bevinden er zich ook onder het vasteland van de Gaza-strook nog andere gas- en olievelden. Het ware objectief van Israël is bijgevolg niet zozeer het neutraliseren van de raketbeschieting maar betreft veelmeer een omvangrijke militaire operatie om haar greep op het noorden en de kuststrook te vergroten. De bewoners worden verdreven naar Gaza-stad en naar het zuiden waar Israël op de welwillende steun van Egypte kan rekenen. Israël is sinds 2000 begonnen met de ontginning van twee belangrijke gasvelden in het Leviathan & Tamar gebied van 83km², in samenwerking met het Texaanse olieconcern Noble Energy en de Israëlische partners Dele Drilling en Avner Oil Exploration.

 

lees verder: http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/561-g...

08:52 Gepost door Doornroosje | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |