04-09-14

Gaza en antisemitisme.

Antisemitisme, de aloude beschuldiging

Over de wereldwijde demonstraties schreef ik al. [27] Opvallend veel deze keer zijn ook de demonstraties in Nederland en niet alleen het aantal, maar ook de massaliteit. Duizenden mensen. In tijd van een maand een in Den Haag, een in Rotterdam, twee in Amsterdam en nog een aangekondigd in Utrecht.

Goed zo.

Publicist en activist Peter Storm beschrijft de uitstekende sfeer, strijdbaarheid en stemming in Den Haag [28] en Amsterdam. [29] Maar de [nog steeds in meerdere en mindere mate Pro-Israël] media zouden de media niet zijn, als er niet weer direct beschuldigingen richting antisemitisme de kop opsteken. Laat hierover geen misverstand zijn. Inderdaad steekt antisemitisme helaas vaker de kop op bij Palestina demonstraties, maar in zeer te verwaarlozen vorm en blijft het bij incidenten door enkelingen.

Toch wordt het door de media tot onzinnige proporties opgeblazen. Zoals bij een kleine pro-Gaza demonstratie in Den Haag [niet de demonstratie, die Peter Storm beschrijft],met ISIS vlaggen [30] wat met klaarblijkelijk sensationeel genoegen wordt vermeld, waarbij uitingen van antisemitisme zouden zijn gedaan. [31]

Nou is de mate waarin NRC Handelsblad en de geïnterviewde Esther Voet het stelden [32] zwaar overdreven, zoals later bleek. Er was wel degelijk wat aan de hand, maar uiteindelijk werden er slechts twee aanhoudingen verricht [33] en een nader onderzoek naar de werkelijke strafbaarheid  moet nog volgen. In een menigte is het immers moeilijk, iemand aan te wijzen, als er al strafbare leuzen zijn geroepen, hetgeen het OM vermoedt. [34]

Dat betekent natuurlijk niet, dat hierover bagatelliserend gedaan moet worden. Integendeel. Echt antisemitisme, dus het zich beledigend en discriminerend uitlaten over Joden als groep, moet natuurlijk bestraft worden en dergelijke geluiden moeten een strijdbare pro Palestina demonstratie niet ontsieren.

Maar hier valt op, dat enkele incidenten in een kleine pro-Palestina demonstratie [ongeveer 100 deelnemers] eruit gelicht worden en maatgevend wordt aangenomen voor vier andere, strijdbare demonstraties, die goed zijn verlopen. Dan ga ik de media toch van kwaad opzet verdenken, zoals ook duidelijk uit een tendentieus commentaar uit de Volkskrant bleek. [35]

En deze demonisering van Palestina demonstraties is niet het enige voorbeeld. Bij een in Parijs gehouden Gaza demonstratie werd ook de link met antisemitisme gelegd. Pro-Palestina demonstranten zouden een synagoge hebben belegerd, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. [36] Een pogromachtige toestand dus. Maar de zaak bleek anders in elkaar te steken: Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort.  Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga [LDJ] geheten, werd met rust gelaten. Dit blijkt uit een reconstructie door Middle East Eye [37] en de Middle East Monitor [38] en is overgenomen door Times of Israël. [39] Ook de Nederlandse nieuwssite Joop maakte hier melding van. [40] Een heel ander verhaal, dus. Die Jewish Defense League [41] is een gevaarlijk stel rechts extremisten, die wel vaker agressief en intimiderend optreden, zich daarna terug trekken, als anderen zich verdedigen, die vervolgens de schuld krijgen.

Nu ligt het ingewikkeld. Aan de ene kant valt niet te ontkennen, dat er wel eens uitingen van antisemitisme zijn bij pro Palestina demonstraties, maar zeer marginaal en behoorlijk opgeblazen in de media. [42]

Belangrijker is, want dat gebeurt agressief, systematisch en bijna hysterisch, de beschuldiging van antisemitisme, die zowel pro Palestina activisten naar hun hoofd geslingerd krijgen, met name Stop de Bezetting voorzitter Gretta Duisenberg [43], als altijd en eeuwig weer wordt gelanceerd bij pro Palestina demonstraties. De bedoeling is duidelijk: De aandacht afleiden van de grootschalige misdaden van Israël, die niet met het laatste offensief begonnen, maar systematisch en structureel zijn. [44] Dat er een hemelsbreed verschil is tussen antisemitisme en terechte woede tegen de Staat Israël, weten deze lieden natuurlijk ook, maar ze trachten met dergelijke moddergooierij de Israëlische bezetting, de kolonisatie van Palestina [45] met al zijn misdaden, schoon te wassen. Tot het absurde af. Er wordt gesproken over ''opkomend antisemitisme'' [46], waarbij het wegvoeren van Joden uit Nederland [47] [nog even in herinnering, de Holocaust was een Westerse misdaad] in een adem wordt genoemd met  incidenten tijdens een kleine demonstratie in Den Haag, zoals uit de bezorgdheid van een Haagse rabbijn blijkt. [48] Stenen tegen een ruit [49], waarvan nog niet eens bewezen is, dat het met antisemitisme te maken heeft] en een mishandeling van een Joodse vrouw [50], wat overigens een dubieus verhaal lijkt te zijn [51], zouden een nieuwe Jodenvervolging inluiden? Onzin.

Ook al zou het waar zijn en er sprake zijn van antisemitisme, dan is dat zeer verwerpelijk en moet het vervolgd worden , maar geen pogrom situatie. Gelukkig maar.

Neen, bij de les blijven. Er wordt gedaan, alsof Joden massaal slachtoffer zijn,  terwijl dat in werkelijkheid de Palestijnen zijn. [52] Dat vind ik kwalijk en gevaarlijk, waarbij dan ook nog Joodse mensen onnodig angst wordt aangejaagd. [53] En door wie? Ja, de media. [54] Toen ik begon te schrijven, telde de krant  AlAkhbar 1832 Palestijnse dodelijke slachtoffers. Nu ik mijn betoog bijna heb beëindigd 1868. [55] Straks zal het dodental weer verder zijn opgelopen.

Laten we ons daarop focussen, de misdaden van het Israëlische bezettingsleger, de internationale solidariteit versterken en blijven demonstreren. Laten we de vanuit een pro-Israël invalshoek gedane beschuldigingen van antisemitisme, die door sommigen op iedere terechte Israël-kritiek gedaan wordt, naast ons neerleggen, maar wel echte uitingen van antisemitisme, bestrijden.

Een mooi voorbeeld is de op de Gaza demonstratie op 3 augustus in Amsterdam gedane oproep aan de demonstranten [56], alert te zijn op eventuele uitingen van antisemitisme.

De Palestijnen zijn slachtoffer. Israël is bezetter, folteraar en civilian killer.

De strijd voor vrijheid en waardigheid van het Palestijnse volk gaat door.

 

http://www.uitpers.be/index.php/midden-oosten/569-gaza-demonstraties-en-antisemitisme

09:03 Gepost door Doornroosje | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.